Ý nghĩa cây phát lộc là gì? Hợp với mệnh nào? Tuổi gì?