Ý nghĩa cây vạn niên thanh leo cột, cây vạn niên thanh có độc không?